MUDr. Igor Vícha, Ph.D.

Vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Po složení dvou atestací z očního lékařství dlouho pracoval na Oční klinice Fakultní nemocnice Brno jako vedoucí lékař, oční chirurg a vysokoškolský pedagog.

Jako lektor Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů se dlouhodobě věnuje celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Ministerstvo školství jej jmenovalo zkoušejícím pro obor očního lékařství.

V letech 2005-2018 se podílel na mezinárodním výzkumu nových postupů při léčbě závažných očních onemocnění. Spolupracoval s výzkumnými centry v USA, Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Francii.

Během celé své profesní dráhy se snaží vysvětlovat problematiku očních onemocnění široké veřejnosti. Pořádá veřejné přednášky o očních onemocněních a pro řadu časopisů napsal různé populárně-naučné a vzdělávací články. Je také vedoucím autorského kolektivu učebnice očních operací.

V roce 2012 vybudoval oční ordinaci ve Frýdštejně, kde se kromě běžné péče o pacienty zabývá léčbou nejzávažnějších očních onemocnění, která vedou ke slepotě.

Po čtyřech letech činnosti se oční ordinace na Frýdštejně stala absolutním vítězem ankety "Ordinace roku České republiky 2016".

 


Kontakt

Zdravotní středisko
463 42 Frýdštejn 102